Bevrijding

Hardenberg en omstreken.

5 - 10 april 1945

Klik op een foto voor een grote afbeelding.
 

In april 1945 werd een deel van Oost Nederland bevrijd door het Armoured
Car Regiment (The 12th Manitoba Dragoons). In de stad Hardenberg
werden ze enthousiast door de bevolking ontvangen.
Rond Hardenberg vonden nog enkele verbeten gevechten met
achtergebleven Duitsers plaats.
Twee leden van de Binnenlandse strijdkrachten, die op wacht stonden
bij de stuw, werden hierbij gedood.
In het dorp Lutten werden op 6 april enkele tientallen
politieke gevangenen bevrijd, die in de Chr.Nationale school
waren ondergebracht en bewaakt werden door een
achttal oudere S.A.-leden ("Braunhemden").
De bewakers werden als krijgsgevangenen afgevoerd. Een ervan
had een schampschot in zijn achterwerk opgelopen.

Nadat de Canadezen waren doorgetrokken, werden ze gevolgd
door een Pools tankregiment.

Hoewel nog dagen lang geallieerde troepen door onze
streek trokken, luwde het eerste enthousiasme en
kreeg het leven weer langzamerhand zijn gewone gang.
Wel ontstond een levendige ruilhandel met de bevrijders:
cigaretten, kauwgum, zeep en dat soort artikelen voor
eieren, melk en andere nog voorradige zaken.

Niet lang daarna kwam de zwarte handel  op gang, voornamelijk in cigaretten,
waarvoor toendertijd forse bedragen werden betaald.

De eerste levensmiddelen, die in de winkels verschenen waren
grote blikken biscuits en pakken eipoeder.
Kennelijk hadden de geallieerden daarvan enorme voorraden. 
 
 

Dick van Faassen,
Wierden - Nederland.

email: airmail@dvfaassen.demon.nlBACK TO CONTENTS
 
 

WebMaster: Bill Hillman
BILL and SUE-ON HILLMAN ECLECTIC STUDIO